.. Ethiopian Cult Information Center (ECIC)ኢትዮጵያ ጎጂ አምልኮ መከላከያና መረጃ መዐከልበይዘቱ ለአገራችን ለመጀመሪያ የሆነውን የዜጎችን ደህንነትና መብት ለማስጠበቅ ለማንኛውም ሀይማኖት ክፍል ያልወገነ Ethio-Cult Information Center ወደ ህይወት መጥራት ያስፈለገበት ምክንያት ከዘመናት ወደ ዘመናት በአምልኮ ስም ተጠቂ የሚሆኑ ወገኖች ችግራቸው በአምልኮ ስም የሚፈጰምባቸው ወንጀል ህዝብ አንደሌላው አለም የሚያውቅበት መንገድ ባለመኖሩ ተሸፋፍኖ በአምልኮ ስም በመቅረቱ ብዙዎች ተጠቂ ሲሆኑ ታይተዋል:: ይህንን አለማወቅ በህብረተሰባችን ውስጥ ለመግታትና ወንጀል እንጂ ከአምልኮ ጋር ግንኙነት የሌለው ድርጊት መሆኑን ለማሳየትና የወደፊቱ ትውልድም አምልኮን አንደማስክ እየተጠቀሙ የተለያዩ ወንጅሎችን በዜጎች ላይ የሚፈጰሙ ድርጅቶችንና አምልኩኝ ባዮቻቸውን ለይቶ አንዲያውቅ መረጃዎችን Ethio-Cult Information Center ያቀርባል:: የዜጎችን ተጠቂነት ለማስቆም የጎጆ አምልኮ ቡድኖችን ማፍያዊ ሲስተምና ሰይጣናዊ ማንነታቸውን እንደሰለጠነው አለም ማጋለጥ ወሳኝ ነው::

ብዙ የጴንጤ ፓስተሮች እኛን ብቻ ነው የምታጋልጡት ለምን የሌሎችን ጎጂ አምልኮ ቡድኖችን አታጋልጡም የሚል ጥያቄ ደጋግመው በማቅረባቸው ድርጅታችን ቡድን ሳይለይ ማንኛውንም ጎጂ አምልኮ ቡድን የሚያጋልጥ መሆኑና ለጎጂ ተግባራቸው ተጨባጭ መረጃ ብትልኩልን ለህዝብ የምናቀርብ መሆኑን ልናሳውቅ እንወዳለን::

It usually takes many years to recover from the demonic spritual abuse of Pentecostaal cults. Hopefully this site can help out with a few ideas. Furthermore, it appears that there are similar problems with other cultic movement in ethiopia as there are with the Pentecostals. So, other cults might find similar problems and hopefully a helpful discussion here.

What is Ethiopian Cult Information Center (ECIC)?


ECIC is an educational community Providing informations for victims of cults, their families and friends, researchers and the media. It is the first educational organisation focusing critical concern on the harmful methods of the cults to be granted charitable status for Africans (Special Focus on Ethiopia).

ECIC warns the public about cults, their deceitful recruiting techniques, the imprisoning of member's minds though fear and phobia indoctrination and the isolation of members from those outside the group either physically or psychologically.

ECIC endorses freedom of religion in both thought and expression. While endorsing the rights of everyone to hold and practice divergent beliefs, ECIC is compelled to exercise its freedoms (religious, speech and press) to expose questionable doctrines and abusive or manipulative practices. ECIC's mission and commitment is to protect the exercise of freedom of mind by educating on the importance of this freedom, and on forces that threaten to diminish or destroy it, particularly the threat of mind control as employed by cults. ECIC is also committed to assisting people whose freedom of mind has been compromised, by providing references to professionals who can help them restore their autonomy and freedom. .

In early 2014 ECIC expanded its mission to the following:

How We Accomplish Our Mission:

  1. We provide references to professionals who specialize in recovery from financial, sexual, physical, psychological, theological or indoctrinational abuse found in any religion or cult,
  2. We provide group specific discussion forms to provide effective peer to peer healing support for recovery from all forms of religious or cultic abuse.
  3. We utilize state-of-the-art electronic information management and internet transfer to make our abuse and recovery educational materials accessible worldwide.
  4. We proactively research and provide information the healthy aspects of religion and religious practices.
  5. We provide Information on and research healthy education practices vs. coercive “education” as well as the new mind control coercive influence tactics and technologies.

  6. We support ongoing professional scholarly research though our website with the survivors of religious, cultic or mind control abuse.
  7. And finally and most importantly, ECIC is a critical advocacy that helps to protect the most basic human rights and constitutional freedoms namely freedom of thought, mind and will from the fast evolving 4th generation of mind control technology and coercive influence tactics. Freedom of thought, mind and will are the essential prerequisites that underlie other human rights and freedoms such as freedom of belief or opinion. Without freedom of thought, mind and will first, no religious, political, or social freedom has deep and real validity and meaning. Freedom of thought, mind and will is not only important on an individual level, but also on a societal scale. Rationality supported by freedom of thought, mind and will is critical to a democracy in which the participation and engagement of its free-thinking and freely speaking citizens maintains the very life and future of that democratic society.


The fact that we maintain a file on these groups does not necessarily mean that we classify them as cults, but it does mean that we have received questions or complaints about them. ECIC wish to be fair to all parties involved, and there is no intent whatsoever to present inaccurate in formation. Therefore, if any group or individual feels that information presented on this site is inaccurate, please contact us. If the information is proven to be inaccurate, it will be either changed or removed upon receipt of verifiable proof being supplied to us. Verifiable proof is defined as a disinterested source independent of your group such as newspaper, encyclopedia, public records and similar sources. We Welcome Your comments, compliments, and complaints! Send Us your Views, Audios, Videos and more. Contact us: E-mail: info@habeshacults.com.


How Cults Work?

Cults, wonderful on the outside but on the inside are very manipulating. Cult leaders are desperate to trick you into joining!

Continue Reading »NewsLetter Sign Up !

Please enter your Email and Name to join.

Digital Newsletter

To unsubsribe please click here ».