በ21ኛው ክፍለ ዘመን የጼንጤ ጌታ እየሱስ ፣ ጂኒ ቃሊቻ ፣ውቃቢ፣ ቆሌ...ወዘተ በሚል ስምና ቲዎሪ ውስጥ ሰው ላይ ተጣብቆ በየጸበሉ በየቤቱ የሚያስቸግርን መንፈስ ከታሰረበት ፍርሃቱ ወጥቶ የተጣበቀበትን ሰው ሳያስቸግር እንዲሔድ የማስረዳት አማራጭ ቴራፒ የጼንጤ ጌታ እየሱስ ፣ ጂኒ ቃሊቻ...ወዘተ በሚል ቲዎሪ ውስጥ ሴቶችን አግብቼሻለሁ ወንዶችን የእኔ እቃ ነህ እያለ የሚያስቸግር ክፉ መንፈስ ባህሪይና ማስወገጃ መንገዶች!
By Peter Michael, a teacher of spirit attachment and entity removal work.


Damaging Demonic Spritual Abuse is all too common in Ethiopian Destructive cults today. It targets the needy, susceptible, gullible segments of our people and robs their most important nature given property: their mind! It is sad, pathetic and the very opposite Ethiopia needs: Liberal Education!

Dedicated to all Ethiopians that have been abused by anyone in the name of a religion or spiritual belief. While we speak the truth in love, the cults speak love in lies.

Copyright © 2016 ECIC                        Designed by www.habeshacults.com