የሰለጠነው አለም በሳይንስ ሲያድግ ጨረቃ ላይ ወጥቶ ሲመራመር የመናፍቃን ፓስተሮች አገሪቱን በምዕራቡ አለም በ20ኛው ክፍለ ዘመን በተነቃበት በጴንጤ ማታለያ ጥንቆላ ቲዎሪ እያሽመደመዷት ነው፥፥

Editorial Notes:
All Pentecostal Faith Healers are fake!!! Dedicated to all Ethiopians that have been abused by anyone in the name of a religion or spiritual belief. While we speak the truth in love, the cults speak love in lies.
We must respect the other fellows religion, but only in the sense and to the extent that we respect his theory that his wife is beautiful and his children are smart.--H. L. Mencken

Copyright © 2016 ECIC                        Designed by www.habeshacults.com